CURSUS MS VISIO 2014

 

 

 

Inleiding MS Visio

Door gebruik te maken van schema’s kun je makkelijk voor iemand iets visualiseren. Schema’s kun je maken in de meeste tekstverwerkingspakketten, in PowerPoint en in tekenpakketten, maar deze hebben allemaal hun beperkingen. Dit uit zich vooral in het feit als je achteraf aanpassingen aan je schema moet maken, of als het schema niet op een pagina past. Daarnaast moet je vaak de plaatjes zelf bij elkaar zoeken terwijl bij elkaar passende plaatjes in een pakket als Visio aanwezig zijn.

Verbindingslijnen moet je vaak handmatig trekken, en bij het verschuiven van een symbool blijven de verbindingen niet altijd gehandhaafd.

Aan de hand van een vijftal veel voorkomende voorbeelden is dit practicum opgebouwd. Het gaat om het maken van een bedrijfsvoeringsmodel, een organogram, het tekenen van Detail Proces Schema’s, een IDEF schema en Service Blueprints. In deze vijf voorbeelden komen alle mogelijkheden aan bod, maar met de opgedane kennis moet je in staat zijn ook de andere sjabloons van Visio te gebruiken.

Start je MS Visio op via het programma menu.

Dan krijg je het volgende scherm:

Links op je scherm zie je de bestanden die je recent gemaakt hebt, rechts zie je sjablonen voor mogelijke schema's die je zou willen maken.

Voor iedere toepassing heeft MS Visio een Sjabloon. De Sjablonen zijn onderverdeeld in Categorieën. Klik je b.v. op de sjabloon “”Plattegronden” dan je het volgende scherm.


Je ziet dat er zelfs mogelijkheden zijn om plattegronden van straten en woningen te tekenen zijn, waarbij je bv interieur kunnen toevoegen. Deze mogelijkheden laten we nu voor wat ze zijn, maar op een later tijdstip kun je er zeker mee aan de slag.
Eerst doorlopen we het maken van een organogram, een DPS schema, een IDEF en een SBP. Wat je daar leert kun je direct toepassen op andere sjablonen.